VAJTSWV TXOJ KEV HLUB


 
HomeRegisterLog in

Share
 

 Vaj Tswv Ntuj Txoj Kev Hlub

Go down 
AuthorMessage
Ywjtxheem
Moderator
Moderator
Ywjtxheem

Posts : 11
Join date : 2011-02-01

Vaj Tswv Ntuj Txoj Kev Hlub Empty
PostSubject: Vaj Tswv Ntuj Txoj Kev Hlub   Vaj Tswv Ntuj Txoj Kev Hlub EmptyFri Feb 25, 2011 2:32 am

Vaj Tswv Ntuj muaj txoj kev hlub loj dua ntais vim nws yog tus tsim tas txhua tsav yam nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Nws hlub peb tib neeg dua ntais txhua tsav yam uas nws tau tsim tseg los. Txhua tsav yam uas noj tau ntawd nws cia los ua zaub yug peb lub cev nqaij daim tawv thiab peb txoj sia kom peb thiaj nyob taus ua neeg rau lub ntiaj teb no. Nws hlub peb vim nws tsim tau peb zoo li nws. Txawm nws muab av puab peb xwb los nws twb muab tau txoj sia thiab txoj pa thiab tus ntsuj plig rau peb lawm. Peb twb zoo li nws lawm. Peb tib neeg ntiaj teb yog leej twg lees paub peb leej txiv Tswv Ntuj thiab nws leej tub uas yog peb tus Tswv Yexus mas peb yuav tau txais Lee Txiv Tswv Ntuj txoj kev hlub. Yog thaum peb tau ua tej yam txhaum lawd, peb lees txhaum thov peb leej Txiv Tswv Ntuj thiab peb tus Tswv Yexus ces peb lub txim txhaum yuav poob mus. Peb yuav dim peb lub txim txhaum. Peb yuav nco qab ntsoov hawm peb tus Tswv. Peb yuav tsum ua txhua tsav yam kom zoo thiab thiaj yuav tau txais kev zoo. Peb yuav tau zam txhaum rau lwm leej lwm tus, peb tus Tswv Ntuj thiaj yuav zam txhaum rau peb thiab. Peb leej Txiv Tswv Ntuj yog tus hlub peb tib neeg dua ntais vim nws yog tus tsim peb. Nws thiaj tso nws leej tub uas nws hlub tshaj plaws los tuag theej tib neeg ntiaj teb lub txhoj los yog lub txim txhaum. Nws yog lub paus thiab lub ntsis.
Back to top Go down
NkaujQaumNtuj
Moderator
Moderator
NkaujQaumNtuj

Posts : 298
Join date : 2011-02-01

Vaj Tswv Ntuj Txoj Kev Hlub Empty
PostSubject: Re: Vaj Tswv Ntuj Txoj Kev Hlub   Vaj Tswv Ntuj Txoj Kev Hlub EmptyTue Mar 01, 2011 4:42 pm

Amen!!!

Ywjtxheem, koj zaj lus qhuas txog peb leej txiv tswv ntuj zoo kawg nkaus li os.
Thov peb tus vajtswv pub lajlim tswvyim ntxiv rau koj tuaj tham qhuas nws lawm to ntej mog.

Vajtswv hlub koj os,

Vaj Tswv Ntuj Txoj Kev Hlub Godlov10
Back to top Go down
NkaujQaumNtuj
Moderator
Moderator
NkaujQaumNtuj

Posts : 298
Join date : 2011-02-01

Vaj Tswv Ntuj Txoj Kev Hlub Empty
PostSubject: Re: Vaj Tswv Ntuj Txoj Kev Hlub   Vaj Tswv Ntuj Txoj Kev Hlub EmptyTue Mar 01, 2011 4:53 pm

Vaj Tswv Ntuj Txoj Kev Hlub Plan_of_salvation

Leej twg txhiv tau peb lub txim
Yesxus ibleeg xwb muaj hwjchim
Leejtwg pub txojsia ib txhis
Yesxus ibleeg xwb muaj hwjchim

Yesxus tuag theej lub txhoj
Raug kev txom nyem tagnrho
Nws ris sawvdaws lub txim
Yesxus ibleeg xwb muaj hwjchim


Leejtwg tuag theej peb lub txhoj
Yesxus ibleeg xwb muaj hwjchim
Leejtwg coj tau peb rov los
Yesxus ibleeg xwb muaj hwjchim

Leejtwg ua tus ncaj tus ncees
Yesxus ibleeg xwb muaj hwjchim
Leejtwg ua peb tus cawmseej
Yesxus ibleeg xwb muaj hwjchim

Leejtwg sawv hauv qhov tuag los
Yesxus ibleeg xwb muaj hwjchim
Leejtwg muab lub ntxha qhib plho
Yesxus ibleeg xwb muaj hwjchim

Leejtwg kov yeej dab ntxwgnyoog
Yesxus ibleeg xwb muaj hwjchim
Leejtwg pab kom peb muaj hmoov
Yesxus ibleeg xwb muaj hwjchim

Leejtwg npaj ceeb tsheej saum ntuj
Yesxus ibleeg xwb muaj hwjchim
Leejtwg yuav los coj peb mus
Yesxus ibleeg xwb muaj hwjchim


Back to top Go down
Sponsored content
Vaj Tswv Ntuj Txoj Kev Hlub Empty
PostSubject: Re: Vaj Tswv Ntuj Txoj Kev Hlub   Vaj Tswv Ntuj Txoj Kev Hlub Empty

Back to top Go down
 
Vaj Tswv Ntuj Txoj Kev Hlub
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
VAJTSWV TXOJ KEV HLUB :: Chav Tsev Sibtham Forum :: Txoj Kev Ntseeg-
Jump to: